Poszukujemy pracownika do obsługi PSZOK Zawadzkie

Poszukujemy pracownika do obsługi PSZOK Zawadzkie

Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie - Koźlu poszukuje pracownika do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Zawadzkie położonego w Kielczy przy ulicy Nowe Osiedle.

WARUNKI PRACY:
Praca w systemie:
poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00
środa od godz. 10.00 do godz. 15.00
piątek od godz. 10.00 do godz. 15.00
sobota od godz. 9.00 do godz. 14.00

Praca na umowę zlecenie
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Przyjmowanie posegregowanych odpadów od mieszkańców gminy Zawadzkie zgodnie z katalogiem odpadów i Regulaminem PSZOK.
2. Weryfikacja pochodzenia odpadów.
3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowania odpadów,
4. Obsługa klientów PSZOK.
5. Współpraca z klientami: udzielanie informacji, wskazywanie pojemników.
6. Obsługa wagi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie ewidencji odpadów dostarczonych do PSZOK w systemie informatycznym wagi.
7. Rozliczanie, weryfikacja, wypełnianie oraz przekazywanie odpowiednich dokumentów związanych z ilością i rodzajem odpadów PSZOK.
8. Prowadzenie ewidencji odpadów przekazanych do PSZOK.
9. Codzienna obsługa monitoringu.
10. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i usterek.
11. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
12. Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych po odbiorze pojemników przez firmą obsługującą.
13. Prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, dbaniu o estetykę terenu PSZOK, koszenie terenu zielonego, odśnieżanie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów i pojemników.
14. Przygotowanie odpadów do transportu.
15. Współpraca z pracownikami Biura Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:
• znajomość prawidłowej segregacji odpadów obowiązującej na terenie gminy,
• podstawowa obsługa komputera, w tym znajomość podstaw programu Excel,
• umiejętność rozwiązywania bieżących problemów,
• dokładność i sumienność,
• komunikatywność w kontaktach z klientami,
•prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji pod nr tel. 530876662
Osoby zainteresowane powyższą pracą proszone są o złożenie CV wraz z oświadczeniem kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru osoby do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zawadzkiem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Wymagane dokumenty można składać w następujący sposób:
- przesłać za pośrednictwem EPUAP z podpisem zaufanym lub za pomocą poczty email na adres: sekretariat@czystyregion.pl (załączone pliki jpg lub pdf) lub
- pocztą na adres Biura Związku Międzygminnego „Czysty Region” ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle (liczy się data i godzina wpływu) lub
- złożyć osobiście w sekretariacie Biura Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Pełna treść ogłoszenia:

Oferta pracy PSZOK Zawadzkie