Nowe stawki za usługi dodatkowe i odbiór odpadów w przypadku przekroczenia obowiązującego limitu

Nowe stawki za usługi dodatkowe i odbiór odpadów w przypadku przekroczenia obowiązującego limitu

Informujemy, że w związku z wejściem w życie uchwały nr XCII/9/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 9 sierpnia 2023 r., zmianie ulegają stawki za usługi dodatkowe i odbiór odpadów dostarczonych do PSZOK w ilości przekraczającej obowiązujący limit.

Aktualne stawki usług dodatkowych znajdą Państwo tutaj.

W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów powyżej określonego limitu, pobierane są następujące opłaty za odbiór i zagospodarowanie:
a) w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 0,50 zł za każdy kilogram odpadów przekraczający obowiązujący limit (300 kg / mieszkańca / rok);
b) w przypadku zużytych opon - 15 zł za każdą sztukę przekraczającą obowiązujący limit (4 szt. / mieszkańca / rok).